Köpa bil utan att ta ett billån

Självklart vill vi alla ha den bil vi drömmer om. För många av oss är det långt ifrån en möjlighet utan ett billån och även om det är något vi kan tänka oss ekonomiskt är det ändå så att vi i slutändan betalar en del pengar endast för att låna pengar. När man har sina tankar inriktade på något är det ibland väldigt svårt att se de andra alternativen som finns.

Spara pengar och köp med egna pengar

Att köpa en bil med egna pengar kanske verkar vara ett uppenbart alternativ. Det är helt klart det allra bästa, ekonomiskt sätt. Visst tar det längre tid innan du sitter i din bil än om du hade tagit ett billån, men utöver bilens kostnad behöver du inte betala något, förutom försäkring och liknande saker. Du behöver alltså inte betala någon utomstående bank eller ett låneinstitut några pengar för att kunna köpa din bil.

Leasa en bil

Att leasa en bil är att hyra en bil. Du betalar alltså en månatlig summa och får i utbyte en bil, ofta en i gott skick, som du kan använda som din egen. Vad du betalar varje månad varierar ofta, men kan ofta bli mindre än ett billån hos en bank. En stor fördel med detta alternativ är att när bilen går sönder av mekaniska skäl eller när service är nödvändigt är det inte du som betalar. Nackdelen är att den summa du betalar varje månad inte för dig närmre ett ägande av en bil.